News Stories

Bursa İşyeri Acil Durum Planı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına göre işverenler işyerlerinde çalışma şartlarından, iş ekipmanlarından, çevre şartlarından meydana gelebilecek acil durumları önceden tespit etmek ve işyerine ve çalışanlara zarar verecek acil durumları önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri almak zorundadır. Her iş yerine özgü acil durumlar ve işyerlerinin hepsinde geçerli olacak acil durumlar vardır. Acil durumların tespitini işyerinde oluşturulan acil durum ekibi yapar. İşveren nitelikleri uygun kendi personeliyle bu ekibi kurabileceği gibi, profesyonel hizmet veren Osgb firmalarından da yararlanabilir. Bursa iş güvenliği ve sağlığı firmaları Bursa ve çevresindeki işyerlerine yasalara uygun olarak bu hizmetleri vermektedir.

Acil durum planlarının hazırlanması yönetmelikçe belirlenen usullere göre yapılır. Buna göre planda önleme, koruma, tahliye, ilk yardım, yangınla mücadele gibi konularda yapılması gereken işlemler, bu çalışmaların yönetilmesi ve görevlilerin belirlenmesi de yer alır. İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar risk değerlendirme sonuçlarına, kimyasal maddelerden kaynaklanan sızıntı ve patlama ihtimallerine, yangınlara, doğal afetlerin meydana gelme ihtimallerine, sabotaj ve toplumsal olaylara göre değerlendirilip tespit edilir.

Planda yer alacak konu başlıklarında ise, işverenin yükümlülükleri, çalışanların yükümlülükleri ve sorumlulukları, acil durum planı hazırlanması, acil durumların tespit edilmesi, önleyici tedbirler, müdahale ve tahliye yöntemleri, görevlilerin belirlenmesi, tatbikatlar ve dokümantasyon gibi konular bulunmaktadır. Acil durum konusunda çalışanların tümünün eğitilmesi de gerekmektedir. Hazırlanan plan işverene sunulacaktır. İşveren de gerekli tedbirleri almak zorundadır. Acil durum planları işyeri taşınması, yeni teknolojik yatırımların yapılması, işyeri kazası veya meslek hastalıklarının görülmesi gibi durumlarda tekrarlanması gerekir. Acil durum planı olmayan işyerlerine para cezası verilmektedir.

İşverenlerin büyük çoğunluğu iş güvenliği ve sağlığı konusunda yapılacaklar hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Bu nedenle profesyonel hizmet veren yetkili kurumlardan hizmet alır. Gözetim OSGB olarak biz de Bursa ve çevre illerdeki işyerlerine acil durum planları da dahil olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği yasası kapsamında her türlü hizmeti vermekteyiz. Gözetim Osgb Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş bir firmadır. Hizmetlerde görevlendirdiğimiz personelimiz de deneyimli ve sertifikalıdır. Uygun fiyatlarla profesyonel hizmet almak için Bizi arayabilirsiniz.

Leave a Reply